Mellem krig og fred er der friluftsliv

Veni - vidi - vici siger han med et træt smil, da han passerer mig på den ujævne og smalle sti gennem blokmarken. Vi er på vej ned af bjerget efter at have stået på toppen og taget den efterhånden obligatoriske selfie på toppen eller topfie, som det nu er døbt til i moderne sprog.

krigsveteraner og friluftsliv

Krigsveteraner og friluftsliv

Citatet er fra Julius Cæsar og betyder: jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Det er kendt af alle soldater, og de andre veteraner i vores gruppe, der hører ordene, nikker enigt. Lige nu, her på siden af bjerget, er der kun os, og det vi lige har udført sammen. Familiemæssige, økonomiske og sociale problemstillinger er for et øjeblik skubbet i baggrunden. For en stund kan vi udelukkende koncentrere os om turen, fællesskabet og terrænet.

Danmark er igen blevet en krigsførende nation med en øget aktivistisk udenrigspolitik. Siden 1992 og det tidligere Jugoslaviens sammenbrud er vi gået fra at primært udsende fredsbevarende styrker til også at udsende militære enheder til at skabe fred. I forlængelse af den politik er gruppen af militære veteraner steget støt og tæller over 36.000 i Rigsfællesskabet.

I et samfund som det danske, der ikke i moderne tid har haft tradition og kultur for det militære, har det betydet nye og ukendte udfordringer for veteraner, deres pårørende og de militære systemer og politikere, der har sendt dem ud i verdens brændpunkter. En sådan udsendelse til krig og ødelæggelse er en livsforandrende oplevelse, hvor selv veteraner uden ar på krop og sjæl kan opleve det som en udfordring at genetablere deres hverdag og relationer, når de kommer hjem igen.

Hvad ved vi fra dansk og udenlandsforskning om friluftsliv for veteraner

- Friluftsliv er bedst, når det er frivilligt og lystbetonet
- Udendørsliv er indlejret i soldater fra deres basisuddannelse
- Soldater er vant til og kan ofte lide fysiske aktiviteter
- Veteraner engagerer sig nemmere i fællesskab med andre veteraner
- Friluftsliv er fri tid fra sociale, økonomiske og kulturelle forventninger
- Friluftsliv er tæt forbundet med trivsel, udvikling og sundhed
- Rekreation og fri tid er vigtige for mennesker livskvalitet
- Natur og grønne omgivelser er forbundet med positive følelser, rehabilitering og logisk tanke

At være soldat og udsendt er som at leve et liv under meget ordnede forhold. Din tid på missionen er struktureret efter et stramt program, hvor meget lidt overlades til tilfældigheder. Du er trænet til at kunne præstere på et højt niveau i et fællesskab under meget komplekse og til tider skræmmende forhold. Der er paradoksalt nok ikke særlig meget forstyrrende larm eller virvar ude på missionen. En udsendt soldats verden er, groft sagt, reduceret til at være meget enkel og meget konkret. Du er her, dette er din opgave, derovre er fjenden. Denne form for ”battlemind” og militære identitet er ofte nødvendig for at kunne håndtere krigens kaotiske vilkår.

veteraner i vildmarken

Modsat dette står den civile livsverden med dets anderledes værdier og endeløse rækker af komplekse forventninger, krav og information fra omgivelser og samfund. De to verdener skal den hjemkomne veteran få til at sameksistere; dette kræver tid, ro og forståelse, som en veteran siger under et interview.

”Da jeg kom hjem, og for ikke at belaste familie, for jeg havde ændret mig lidt, gik jeg Bornholm rundt med en ven, bare snakkede og hyggede. Brugte 4 dage på bare at gå. Da jeg var færdig, så kunne jeg møde familien. Jeg kom af med nogle af de tanker, jeg ikke havde lyst til at have”.

En udsendelse til krig er uden tvivl en livsforandrende oplevelse, det er kun et spørgsmål om hvordan og hvor meget. Denne identitetsforandring kan beskrives og sammenlignes med at gå fra en verden og dens kultur til en anden i løbet af en relativ kort flyvetur hjem fra missionsområdet.

Som en veteran siger, ”Det ene øjeblik vedligeholder du et våben efter endt patrulje i green zone med dine buddies, det andet øjeblik står du i et dansk supermarkedet med din kæreste og vælger kød til grillen”. Ved hjemkomsten opstår en situation, hvor den hjemkomne veteran skal aflære de dele af sin militære identitet, der ikke er forenelige med normerne for en civil tilværelse. Samtidigt skal veteranen på ny etablere sig og finde mening i sit civile liv. For de fleste er denne proces naturlig og relativ kortvarig. For andre, heldigvis et mindretal, bliver dette en langvarig søgen efter at genfinde den identitet og mening, de måske havde inden udsendelsen. De ender med at blive fastholdt og fastholde sig selv i en negativ spiral, hvor krop og sind befinder sig i en kronisk stress.

vandretur for krigsveteraner

”Gå en tur i skoven” er det råd, som de fleste ifølge en større svensk undersøgelse ville give en pårørende, som de opfattede som stresset og usunde. Mange, og sikkert især læsere af dette magasin, vil nikke til, at naturen tilbyder noget, der er opfattes positivt for de fleste.

For mange soldater indlejres natur med nogle helt særlige positive egenskaber. Dette kan nok tilbageføres dels til deres barndom og ungdom, men også at en soldatens profession ofte udføres i naturlige omgivelser. Naturen bliver en genkendelig og tryg ramme for soldaten, noget han er kompetent i.

Som en veteran, jeg interviewede siger, ”Naturen er et værktøj til at komme videre, der virker godt for mig. Det virker, fordi jeg bruger nogle færdigheder, jeg har lært i forsvaret. De samme ting bruges civilt i en mere tryg og ufarlig hygge. Kontrasten mellem det, der engang var farligt til nu, er rar”. En anden veteran siger, ”Roen kommer over mig, når jeg er i naturen lang tid nok. Jeg skal lige ud og finde den ro igen et sted i skoven. Min familie synes, at det er mærkeligt, at jeg skal vandre alene i naturen. Jeg har brug for at trække stikket ud.

Friluftsliv og natur kan altså noget, og det kan måske specielt noget med veteraner. Det er nok ikke nogen mirakelkur mod alt, der gør ondt i livet, men efter de første skridt op ad fjeldet er familie, kollegaer, og især økonomiske og sociale problemstillinger ikke længere i fokus. Der er kun en vigtig ting nu og her, og det er næste skridt op af fjeldet. Nuet, den stenede jord, vejret, udsigten og de andre veteraner.

packraft

Friluftsliv kan give fornyet spænding og drømme. Det giver muligheden for udvikling både alene og i fællesskab med andre ligesindede. ”Naturen var åben, det var bare os to, og gav gode minder om dengang vi var buddies og afhængige af hinanden. Vi connectede igen”, siger en veteran til mig i relation til en tur, han var på med sin gamle ven fra sin udsendelse. Citatet understreger vigtigheden i at finde nye perspektiver på gamle oplevelser, og hvordan det kan forstærke ens oplevelse af samhørighed i nye retninger.

Forskning inden for udvikling og forandring af identitet peger på, at noget af det sværeste for os mennesker er ikke det at lære nyt, men derimod at aflære gamle mønstre, som kan sidde rigtig godt fast i en voksen person. Ofte udmunder motivationen til denne forandring fra de relationer, vi danner og udvikler med andre mennesker. Det er derfor afgørende, at vi stadig og altid er i stand til og deltager i fællesskab med andre mennesker.

‘Veteraner i Vildmarken’ er nu et seks år gammelt projekt forankret ved den frivillige organisation Veteranstøtten, hvis motto er ’veteraner støtter veteraner’. Det er et nationalt tilbud om friluftsture, hvis formål er at give alle veteraner en mulighed for at komme på spændende ture, der er både strabadserende og givende på samme tid.

krigsveteran

Udendørsoplevelsen styrker samhørighed og åbner for fællesskab. Derudover bidrager de til fysisk og psykisk overskud, som igen er med til at styrke og genfinde robusthed, team og ledelsesevner, som måske er blevet lidt glemt igennem livet på den anden side af udsendelsen. Turene rører ved personlige grænser, og de fleste fortæller at de komme hjem fra en tur med øget personligt selvværd og nye bekendtskaber.

Turene ledes af en eller flere erfarne friluftsvejledere, hvor de fleste selv har været udsendt. De står for sikkerhed og planlægning, men det forventes, at hver deltager tager ansvar, bidrager og respekterer hinandens forskelligheder, således turen er en god oplevelse for alle. Turene holdes gratis for deltagerne gennem donation fra Veteranstøtten, Forsvarets Veterancenter og fonde. Turene spænder fra kurser og begynderture til mere udfordrende og strabadserende ture. Deltagelse på ture åbner også for muligheden i at selv blive turleder i fremtiden, og på den måde arbejde aktivt for at give noget tilbage igen til veteranmiljøet.

Vil du vide mere eller vil du med på en tur i fremtiden? Så kan du besøge Veteranstøttens hjemmeside eller besøge ‘Veteraner i Vildmarkens’ facebook eller instagram. Her bliver fremtidige ture annonceret. Næste år, i 2021 om corona vil, er der allerede planlagt vinterfjeldstur på ski i uge 9, Packrafting i uge 26 og vandretur i Jotunheimen i uge 36.

Links
Veteranstøttens hjemmeside, https://www.veteranstøtten.dk
Veteranstøttens facebookside, https://www.facebook.com/veteranstotten.dk
‘Veteraner i Vildmarken’ facebook, https://www.facebook.com/veteranerivildmarken
‘Veteraner i Vildmarken’ instagram, https://www.instagram.com/veteranerivildmarken/

Tips & Tricks

Hvordan bruger man et kompas

Hvordan bruger man et kompas

Kompasset kan give dig fantastiske naturoplevelser og (måske) vigtigst: Sørge for, at du ikke farer vild. Vi prøver i denne artikel at lære dig at nordvende kortet, finde din lokation på kortet via pejling og finde din retning via pejling.

Test af Outdoorudstyr

Test af Hilleberg Nallo 3GT

Test af Hilleberg Nallo 3GT

Jeg har testet Hilleberg Nallo 3 GT på en fjeldtur og udsat teltet for vind og vejr. Hilleberg er en svensk og imponerende ”nørde” virksomhed der kun laver telte og tarps. Jeg tror de fleste fjeldvandrere kender de røde telte fra kilometers afstand, og netop rød, er ikke en dum idé i fjeldterræn.