Hvad er opad og nedad i ulvesnakken? Der er mange meninger – for og imod. Outsite har gennemtrawlet nettet for facts og præsenterer nogle af dem for dig her. Du finder også links, så du selv kan søge videre. Skulle vi have misset relevante facts, hører vi gerne fra dig.

ulven i danmark

Mange husker sikkert fra barndommens land at have hørt Æsops fabel om drengen, der blev sat til at vogte får, og som af ren kedsomhed råbte op om, at ulven kommer. Til sidst - efter mange gange med ’fake news’ fra den unge guts side - kom ulven.

Danmark

I Danmark blev ulven endeligt udryddet i 1813. Det dræbende skud fældede ulven et sted syd for Skive. Efter 199 års fravær blev der i 2013 igen konstateret ulv i landet. Det skete med fundet af en selv-død ulv i Nationalpark Thy. Ulven var vandret hertil fra egnene mellem det sydlige Tyskland og Tjekkiet.

Først i 2018 kom en dokumentationsrapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, der samler op på, hvad der er sket siden 2013. Rapporten er relativt letlæst. Ifølge rapporten er det påvist, at der i den periode er indvandret 7 ulve til Danmark. 6 af de 7 ulve har vandret ml. 450-850 km fra deres kendte fødesteder syd for grænsen.

Peter Sunde, en af hovedforfatterne til DCE’s rapport, holdt i februar 2018 et oplæg Ulv i Danmark, der kan ses på Youtube. Oplægget er en saglig gengivelse af rapportens konklusioner.

Du kan se et dokumentationsprogram fra TV Midtvest (28. marts 2018), hvor Peter Sunde er på tur i ulveområdet og fortæller om, hvordan ulvene lever og overvåges.

Et omfattende europæisk samarbejde gør det muligt at følge ulvenes færden på tværs af landegrænser. Forskerne følger ulvene ud fra deres DNA-profiler, og hver indsamlet prøve gennemgår en omfattende test efter nogle kriterier, der hedder SCALP. Denne metode bruges også i Tyskland og Polen, der overvåger den centraleuropæiske ulvebestand. Det er den, som ulve i Danmark tilhører.

DCE konstaterer, at de 3 senest indvandrede ulve fortsat er i live og opholder sig i Danmark. Heraf blev Ulfborgparret, der etablerede revir i efteråret 2016 og siden ynglede, i juni 2017 observeret med otte hvalpe.

De resterende tre kendte ulve har dog ikke været set i mellem 1½ - 3½ år. DCE konstaterer neutralt, at de må ”enten (1) fortsat opholde sig i Danmark uden at være blevet observeret, (2) være udvandret eller (3) være døde uden at være blevet fundet”.

Bestemmelser om ulve

Ulven har som følge af EU's habitatdirektiv været fredet i størstedelen af EU-landene siden 1992 og i dansk lovgivning desuden efter jagt- og vildtforvaltningsloven. Det er ifølge loven forbudt eksempelvis at jage eller indfange ulve. Det kan medføre bøder og fængsel i op til to år, hvis man skyder en ulv.

Læs Miljøstyrelsens redegørelse for lovgivningen. Du kan også nærstudere forvaltningsplan for ulve fra juni 2014, hvor der står, hvordan ulvebestanden reguleres (nedlægges).

Det sker f.eks. i tilfælde af såkaldte problemulve, der

* mangler en instinktiv skyhed over for mennesker

* gentagne gange aktivt opsøger områder med mennesker (f.eks. gårdspladser etc.)

* udviser truende irrationel adfærd (f.eks. syg af rabies)

* gentagne gange angriber husdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger

* gentagne gange angriber hunde

Der er afsat statslige midler til at kompensere for formodede ulveangreb, og der er desuden inden for et afgrænset geografisk område i det vestlige Midtjylland mulighed for at søge tilskud til ”ulvesikker hegning”, som det hedder. Området er ca. 330 km2 og går fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til Holstebro. Det er her, hvor ”Ulfborgparret” har etableret revir.

Hvor lever ulvene?

Ulvene i Jylland lever der, hvor forskerne har forudsagt ud fra statistiske modeller, at de vil befinde sig…. Så enkelt kan det siges.

kort med ulvens levesteder i danmark

Inddeler man Jylland i kvadrater på 10 x 10 km som vist på kortet, er konklusionen den, at jo mere skov og hede og jo flere krondyr, der er i et område, jo mere attraktivt er dette for ulve. De verificerede fund af ulve bekræfter forskernes antagelser.

De mest attraktive ulvehabitater / ulverevirer findes i de tyndt befolkede plantage‑ og hederige egne af Vest- og Midtjylland, Nordjylland, Thy og Djursland, og de mindst attraktive er de tætbefolkede og intensivt dyrkede områder af Øst-, Syd- og Sønderjylland. I 2018-publikationen fra DCE ses det figur 10 på side 25 og på billedet ovenfor.

De danske fund svarer til, hvad man har konstateret i Tyskland, nemlig at ulve foretrækker skovrige områder med rige bytteforekomster og undgår områder med høj menneskelig aktivitet.

Skader efter ulveangreb

Midtjyllands Avis kort opsummerede i december 2017 året i tal: Der har været 23 bekræftede ulveangreb på får. Ved flere af angrebene er flere end et får dræbt. Udviklingen i udbetalte erstatninger er mere end femdoblet fra knapt 17.000 kr. i 2016 til omkring 100.000 kr. i 2017.

Kan man sove i shelter?

Naturstyrelsen offentliggjorde i april 2015 en video på youtube. Her tilkendegiver Tommy Hansen, vildkonsulent i Naturstyrelsen, at man sagtens kan sove i shelter.

Hvad gør du, hvis du møder en ulv

 • * Gå stille og roligt derfra. Optræd bestemt og hold øjenkontakt med ulven - vend ikke ryggen til den. Syng, snak eller råb højt og vredt. Skrig ikke, som om du er bange.
 • * Løb ikke, idet det dels kan udløse en forfølgelse, dels vil det øge risikoen for, at du falder, hvilket kan udløse et angreb.
 • * I sjældne tilfælde hvor ulven følger efter, skal du stoppe op og gøre dig stor ved at holde arme og tasker over hovedet. Råb og klap i hænderne. Tag hellere et par skridt imod ulven end væk fra den. (Har du noget, der kan lave høj larm, som et båthorn eller en musikafspiller, så brug det.)
 • * Hvis ulven imod alle odds angriber - spil ikke død, men slå og spark, så meget du kan. Kravl eventuelt op i et træ - ulve kan ikke klatre i træer.

Kilde: Miljøstyrelsen

Har du set en ulv - Sådan indberetter du den nationale ulvedatabase Lupus (ulveatlas.dk)

Naturhistorisk Museum Aarhus står for den officielle overvågning, indsamling og opbevaring af DNA-prøver, fotos, ekskrementer og øjenvidneberetninger af mulige ulveobservationer. Museets indsamlede dokumentation er tilgængelig for alle på ulveatlas.dk. 

På siden Har du set en ulv? kan du læse mere om, hvordan du deler din mulige ulve-observation med forskerne på Naturhistorisk Museum. Du kan også læse om, hvordan de arbejder med at bekræfte din observation efter SCALP-metoden.

Sådan kender du forskel på en ulv og en schæferhund

 • * En ulv har et højere bækkenparti, helt lige ryg og lange, tynde ben, der får den til at se mere højbenet ud end en schæferhund.
 • * En ulv har en krave af langhåret pels om halsen, mens schæferhunde har en tæt pels, der ikke hænger løst om nakken.
 • * En ulvs ører er kortere og bredere end en schæferhunds.
 • * En ulvs hoved er bredere og kraftigere end schæferhundens, og ulvens øjne er gule og skråtsiddende.
 • * En ulvs fodspor er på størrelse med en schæferhunds. De kan se meget ens ud. En ulv løber ofte ligeud over lange strækninger, mens en hund ofte skifter retning

forskel paa en hund og en ulv

Sådan oplever en hund et ulveangreb

Den svenske jagthund Klara blev i oktober 2015 angrebet af to ulve. Hunden var udstyret med et hundekamera og en ulvevest med pigge. Hunden overlevede ulvenes 10 min lange angreb. Vil du slutte dig til de 5,6 mio, der allerede har set hundens oplevelse – som den (næsten) selv oplevede det?

Selve ulveangrebet

Klara fire uger efter

Hvis du vil vide mere

Fakta-box

 • Skulderhøjde: 70 cm.
 • Længde: 110-150 cm, hale 35 cm
 • Vægt: 30-45 kg, hanner kan dog veje helt op til 80 kg
 • Parringstid: Marts-april
 • Drægtighed: 60-62 dage
 • Fødetidspunkt: Maj-juni
 • Antal unger/kuld: 4-11 hvalpe
 • Antal kuld/år: 1
 • Unge-følgetid: 1-2 år
 • Jagttid: ingen
 • Ynglebestand: ynglepar i Vestjylland

Kilde: Danmarks Jægerforbund

 

Yderligere info…om ulve i Danmark

DR.dk. Grafik over fire ulves færden ind i Danmark

DR.dk. Tema om ulve (opdateres løbende)

Altinget.dk. Tema: Er ulven velkommen i Danmark (opdateres løbende)

Miljøstyrelsens side om ulve. På Miljøstyrelsen hjemmeside kan du læse mere om ulve i Danmark. Her finder du f.eks. viden om, hvor farlig ulven er, hvordan du kan beskytte dine husdyr og reglerne for regulering af ulve.

Statens Naturhistoriske Museums ulvehjemmeside: www.ulveidanmark.ku.dk

www.ulveatlas.dk er Danmarks officielle ulvedatabase. Det er et fremragende online kort over ulveforekomster, Naturhistorisk Museum Aarhus.

Redegørelser og notater fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Facebook-grupper

Her er ulven i Danmark

www.ulvetracking.dk med tilhørende side på Facebook