Naturstyrelsens tal er helt ude i skoven

Sov 270.000 danskere virkelig under stjernerne i 2021, et tal som Naturstyrelsen gik ud med i marts? NIX, siger vi fra Outsite! Styrelsen misfortolker tallene og rammer helt uden for skiven. Overdrivelse fremmer forståelsen, siges det, men tallet er næsten 118.000 for stort….

 IMG 5929

Naturstyrelsen udsendte i marts 2022 en pressemeddelelse med overskriften ’2021 blev endnu et rekordår for overnatninger i naturen’. Det kom efter, at 270.001 havde booket en overnatning i naturen, som styrelsen oplyste. Outsite har via en aktindsigt fået fingrene i hele 89.090 bookninger for årene 2016-21. Tallene stammer fra udinaturen.dk og er altså nøjagtigt de samme som Naturstyrelsens. Det giver os optimale muligheder for at gå tallene efter i sømmene.

Markant overdrivelse af shelterovernatninger i 2021

Efter en del talbearbejdning kan vi nu afsløre, at Naturstyrelsen overdriver tallene og endda rigtigt meget. Der var nemlig i 2021 ’kun’ 148.029 personbookninger med overnatning og altså slet ikke i nærheden af det udmeldte tal. Styrelsen tæller alle bookninger med, og det gælder også dem, der bare har været til f.eks. en børnefødselsdag, en skoleudflugt eller tilsvarende. Ifølge styrelsens egne til foregår de knapt 118.000 bookninger kun i for- og eftermiddagstimerne og kan derfor ikke være overnatninger.

Optællingsmetoden har været den samme i alle de 6 år, vi har bedt om data for. Når det forholder sig sådan, er det spørgsmålet, om ikke fejlen går tilbage til den første optælling i 2013, så alle tal systematisk er forkerte fra start af.

Summa summarum lader Naturstyrelsen altså 117.946 personbookninger for mange tælle med i 2021 og 94.159 i 2020, som det fremgår af oversigten.

Personbookninger (NST’s udtryk)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bookninger uden overnatning

52.256

58.743

64.693

88.532

94.159

117.946

Bookninger med 1-31 overnatninger

98.079

106.680

113.090

122.019

146.354

148.029

Naturstyrelsens sum for bookning

150.335

165.423

177.783

210.551

240.513*

265.975*

Kilde: Naturstyrelsens data 2016-21 fra Udinaturen.dk. Outsites egen bearbejdning. *Tallet er mindre end styrelsens efter sletning af flere fejl og dobbeltregistreringer.

Så lang tid overnatter du og jeg

Når vi ser lidt længere ned i tallene, kan vi se, at langt de fleste bookninger i både 2020 og 21 ikke overraskende kun var af en enkelt nats varighed, nemlig hhv. 77 og 79 %.

18 % overnattede 2 nætter, mens de sidste 3-4 % var bookninger med 3-4 døgns varighed.

Bookninger med/uden overnatning

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antal uden 0 (ingen) overnatning

52.256

58.743

64.693

88.532

94.159

117.946

Antal med 1 (en) overnatning

79.084

86.558

90.361

97.603

113.043

116.350

Antal med 2 (to) overnatninger

14.241

15.363

18.070

18.673

26.168

26.058

Antal med 3 (tre) overnatninger

2.056

2.329

1.682

3.075

4.967

2.836

Antal med 4 (fire) overnatninger

1.239

1.236

942

1.079

1.013

1.918

Øvrige - flere end 4 overnatninger

1459

1194

2035

1589

1163

867

Naturstyrelsens sum for bookning

150.335

165.423

177.783

210.551

240.513

265.975*

Kilde: Naturstyrelsens data 2016-21 fra Udinaturen.dk. Outsites egen bearbejdning. *Tallet er mindre end styrelsens efter sletning af flere fejl og dobbeltregistreringer.

Via et særligt indblik, vi har fået i 2021-dataene, er vi bekendt med, at der har overnattet i alt 16.508 personer fra forskellige skoler, gymnasier eller uddannelsesinstitutioner. Andre 3.902 bookninger er foretaget med henblik på rollespil, hvor Rollespilsforeningen Harreskoven alene står for de 3.600. Vi kan have en formodning om, at alle lokaliteter i Hareskovene bookes i forbindelse med arrangementerne, for hver gang bookes der til 200 personer på hver af tre lokaliteter. Det fremgår endeligt også af dette særlige indblik, at 3.422 spejdere fra hele landet også overnattede i de offentlige sheltere i 2021.

Shelterundersøgelse 2022 - artikler

Redaktør
Friluftsliv som jeg elsker det: Det er bare at være derude, at nyde livet, at lytte, at mærke lugtene, at søge roen, at hygge mig med andre, at se ind i bålet, at holde hånd med min kæreste, at mærke lugten af kaffe og bacon. For mig som redaktør og vandretursarrangør er det at inspirere andre til at komme ud så givende og sjovt.