Den Danske Naturfond

Kender du Den Danske Naturfond? Hvis ikke er du ikke ene om det, men ikke desto er der god grund til at dvæle lidt ved den. Fonden har til formål at skabe mere og bedre natur og vandmiljø og fik fra starten i 2105 en startkapital på en lille milliard kroner med i rygsækken.

Naturfonden

Hvem er Den Danske Naturfond

Du har sikkert mødt resultatet af Den Danske Naturfonds indsats derude et eller andet sted i den danske natur. Hvis du ikke selv har været der, har du måske noget i form af omtale og billeder af f.eks. vildhestene ved Bøtø på Falster eller Kollund Skov i Sønderjylland. De to er ejet af fonden, og begge blev hyppigt omtalt i foråret 2020 ifm. markeringen af genforeningens 100 år, i DR TV’s serie Vilde vidunderlige Danmark og i reklamer på de sociale medier.

Bag Naturfonden står den danske stat og de to private fonde Villum Fonden (Velux) og Aage V. Jensen Naturfond. Aage var erhvervsmand og eeeelskede naturen. Staten gav ½ mia. kr., Villum 250 mio. og Aage V 125 mio. kr. Det er altså en god slat penge, som Fonden råder over. Den har bl.a. investeret i Bøtø og Kollund Skov samt Hammer Bakker i Nordjylland og Fyns Hoved.
Hvad laver Den Danske Naturfond så?

Selv om staten gav ½ mia. kr., er Den Danske Naturfond politisk uafhængig, og pengene skal ikke tilbage til staten. Fondens opgave er at skabe ny natur bl.a. nye vådområder, søer, moser og enge. Vi skal have mere natur, der er godt for både dyr, planter, miljø og klima, og så skal fonden gennem sit virke give flere danskere en naturoplevelse.

shelter naer kyst

Ifølge loven om Den Danske Naturfond forventes den ”at skabe naturarealer, som vil indeholde væsentlige naturværdier, sikre levesteder for sjældne og sårbare arter, forbedre vandmiljøet og have stor betydning for befolkningens mulighed for at opleve naturen. Der er således væsentlige samfundsinteresser knyttet til fondens virke”, som det er formuleret i lovens forarbejder.
Offentligheden – altså du og jeg – har adgang til naturarealerne i et omfang, der som udgangspunkt svarer til adgangen på offentligt ejede arealer. Dette er formuleret i loven med det formål at sikre større mulighed for naturoplevelser, lokal folkelig forankring og opbakning til fondens projekter.

Vi må som udgangspunkt færdes der, både på og uden for veje og stier. Vi må færdes på arealerne døgnet rundt, og det er også tilladt at overnatte på jorden eller i en hængekøje. Teltning er kun tilladt på særlige telt-, lejr- og shelterpladser. Vi må dog må kun tænde ild, hvis det foregår på en afmærket bålplads.

kollund shelters bygget af den danske naturfond

På en tur på Gendarmstien i april 2020 kom kæresten og jeg gennem Kollund Skov. Der er iht. reglerne ikke frit slag for overnatning i skoven. Det er ok, for der er flere overnatningssteder, bl.a. et par kystnære sheltere lige ud til Flensborg Fjord og en primitiv lejrplads ikke så langt derfra. I udkanten mod nord er der fire højt beliggende sheltere med et skønt udsyn over fjorden. Her koster det en 50’er at ”leje” et shelter. Her er der en vandhane, hvilket også findes tæt ved de første steder.

Naturfonden køber ikke kun arealer men støtter også projekter. Du kan finde alle fondens engagementer vist i kortet her. De grønne markeringer er fondens egne naturreservater, som de kalder dem, mens de blå er støttede projekter. Ved hvert område er der en rutevejledning og en glimrende information om området.

kort med projekter den danske naturfond

Fondens strategi 2020-23. ”Vi passer på naturen – for alle – for altid”

Naturen kommer først! Det er fondens ambition. Fonden vil gennemføre naturprojekter, der med tiden dækker hele landet og alle slags natur og på den måde være en væsentlig bidragsyder til Danmarks indsats for at stoppe tabet af natur og biodiversitet. Som kortet viser, er spredningen af tiltag markant – fra nord til syd og fra øst til vest er alle egne af Danmark omfattet af Naturfondens tiltag.
Tag og kig i Naturfondens strategi, ja selvfølgelig også hjemmesiden. Der er fede billeder alle steder. Brug siderne som inspiration til at komme ud.

naturfond

Vil du vide mere om Aage V. Jensen Naturfond?

Aage V. Jensen Naturfond er altså en de tre parter bag naturfonden. Aage V. Jensen Naturfond ejer selv hele 31 naturområder rundt om i Danmark, herunder bl.a. Filsø, Lille Vildmose, Vejlerne og Vaserne.
Fonden skriver selv, at de med ”tiden har fået vished for, at et direkte ejerskab af arealer er en af de mest effektive, langsigtede og synlige måder at beskytte og udvikle natur, idet det giver størst mulig handlefrihed og plads til innovation.” Med andre ord kan de ved at eje områderne selv administrere områderne uden statens indblanding.
Fig 2. AageVJensen

Vil du vide mere

Gå til Den Danske Naturfonds hjemmeside og nyhedsbrev
Den Danske Naturfonds strategi 2020-23
Lov om Den Danske Naturfond. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1518
AAGE V. JENSEN NATURFOND. http://www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/

Grafik: Den danske Naturfond
Billeder: Helle Fleron

Redaktør
Friluftsliv som jeg elsker det: Det er bare at være derude, at nyde livet, at lytte, at mærke lugtene, at søge roen, at hygge mig med andre, at se ind i bålet, at holde hånd med min kæreste, at mærke lugten af kaffe og bacon. For mig som redaktør og vandretursarrangør er det at inspirere andre til at komme ud så givende og sjovt.