Handelsbetingelser

Du skal være medlem på www.outsite.dk for at deltage på Outsites ture. Outsites medlemskaber refunderes ikke. Medlemskabet er personligt og må ikke lånes ud til andre. Et betalt Outsite medlemskab gælder for 1 år. Læs mere i vores betingelser herunder.

betingelser outsite

Handelsbetingelser

Fortrydelsesret
Når du køber et medlemskab eller deltagelse i en af Outsites aktiviteter (tur, kursus, event eller lignende), har du en lovfastsat 14 dages fortrydelsesret, der løber fra den dag, hvor du købte dit medlemskab eller deltagelse i en aktivitet.

Hvis du ønsker at bruge din fortrydelsesret, skal du kontakte os skriftligt pr. mail til kontakt (snabel-a) outsite.dk, hvor du tydeligt skriver, at du har fortrudt dit køb. Medsend din købskvittering. Du kan alternativt ringe til os på telefon 6166 9559. Orientering om fortrydelse afsendt som sms-besked accepteres ikke.

Betaling
Betaling for din deltagelse i en Outsite-aktivitet sker i forbindelse med din tilmelding. Du betaler altid den fulde pris ved tilmeldingen. Du får umiddelbart efter betalingen en kvittering pr. mail.

Du kan betale med Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, JCB og MobilePay nummer: 264616. Alle beløb er i danske kroner og er inklusive moms.

Din betaling dækker din deltagelse i en vandretur fra start- til slutsted, for Outsites planlægning og turledelse og for evt. materiale, der er omtalt i opslaget. Deltager du i et kursus eller event, dækker betalingen din deltagelse fra start til slut samt det materiale, der fremgår af opslaget.

Du betaler selv for din transport til og fra aktivitetens startsted og slutsted. Du er også selv ansvarlig for fortæring og forsikringer.

Hvis du tilmelder dig en aktivitet, der er arrangeret af en af Outsites samarbejdspartnere og annonceret i Outsites medier, indgås aftalen mellem dig og arrangøren i henhold til dennes handelsbetingelser. Du betaler direkte til arrangøren. Outsite fungerer alene som formidler af aktiviteten og har intet ansvar for aktivitetens indhold, afholdelsen heraf og eventuelle mangler i denne forbindelse.

Udsættelse, aflysning eller afbrydelse af en aktivitet

Ændring fra Outsites side
Vi kan komme i den situation, at vi må udsætte eller aflyse en aktivitet. Det sker sjældent, men det hænder, at vi ikke når minimumsgrænsen på antal deltagere for, at vi kan afvikle aktiviteten.

For længerevarende ture (over fire dage) tager vi stilling en måned inden turstart. For weekendture, forlængede weekendture og events (fire dage eller kortere) gør vi status 14 dage inden turstart.

Hvis aktiviteten udsættes eller aflyses, orienterer vi dig og tilbyder dig enten deltagelse på en ny dato med en prioriteret plads eller tilbyder dig at deltage i en erstatningsaktivitet til samme pris.

Vælger du at deltage i en dyrere aktivitet end den, du oprindeligt købte, skal du betale forskellen. Er differencen i din favør, får du et tilgodebevis til brug ved deltagelse i Outsites aktiviteter inden for 12 måneder fra den aflyste aktivitets startdato.

Hvis Outsite aflyser på grund af mangel på turleder/instruktør, kan du vælge at få din fulde betaling retur. Forvent, at der kan gå op til 14 dage til overførsel af beløbet til din konto eller MobilePay.

Hvis du har et købt Outsite-medlemskab med mulighed for fri deltagelse eller deltagelse til rabatteret pris, tilbydes du deltagelse i en tilsvarende aktivitet inden for den aktuelle medlemsperiode, jf. dog reglen om at kun at kunne være tilmeldt to aktiviteter ad gangen.

Outsite refunderer ikke dine evt. transportudgifter i forbindelse med udsatte eller aflyste aktiviteter.

Ændring fra din side
Vi kan alle blive syge eller ændre planer, så deltagelse ikke er mulig. Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du skrive til turleder/instruktør.

Videresalg
Hvis du har købt deltagelse i aktivitet og alligevel ikke kan deltage, kan du i Outsites Forum forsøge at sælge din billet. En sådan handel foregår mellem dig og køber. Outsite skal have oplyst navn og kontaktoplysninger på både sælger og køber.

Du må ikke videresælge deltagelse i en aktivitet, som du har erhvervet via et købt Outsite-medlemskab.

Afbrydelse undervejs
Hvis du undervejs på en vandretur afbryder din deltagelse, skal du selv afholde de ekstra udgifter til for eksempel transport, overnatning og forplejning. Se afsnit om forsikring.

Vi vil forsøge at hjælpe dig videre, men vi kan af hensyn til gruppens sikkerhed og rejseplan i øvrigt ikke tilbyde at hjælpe dig til et sted, hvorfra du selv kan komme videre.

Vi yder ikke refusion for de dage, du ikke deltager i en aktivitet.

Transport- og forsikringsforhold

Vi opfordrer dig til at vælge fleksible billetter og transportform til aktiviteten, så du kan få refunderet dine udgifter i tilfælde af aflysning, hvad enten vi eller du selv aflyser forinden. Det gælder også afbrydelse af turen, mens den pågår.

Du har ansvar for dig selv på turene. Det gælder også evt. tab eller tilskadekomst, du måtte være skyld i over for andre.

Vi opfordrer til, at du tjekker dine forsikringsforhold, så du har en passende dækning til den aktivitet, du skal deltage i. Det omfatter indbo- og ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og rejseforsikring.

Medlemskab af Outsite

Der er flere typer af gratis og betalte medlemskaber af Outsite. Et medlemskab er personligt og må ikke overdrages eller videresælges.

Du har på Outsite.dk adgang til din profil et elektronisk medlemskort. Du skal ved brug af dit medlemskort i en partnerbutik samtidig vise dit id, hvis du ønsker at benytte de fordele, som typen af dit medlemskab giver dig adgang til.

Det er en del af dit gratis eller betalte medlemskab af Outsite, at vi løbende tilsender dig nyhedsbreve med nyt om Outsites ture, kurser og events. I nyhedsbrevet kan du også få tilsvarende nyheder fra Outsites samarbejdspartnere. Du kan afmelde nyhedsbrevene i hvert enkelt nyhedsbrev. Du kan også gøre det ved at kontakte os.

Gratis medlemskab
Et gratis medlemskab giver dig adgang til at deltage aktivt i Outsites Forum og kommentere artikler, lige som du kan deltage i Outsites events samt i ture og aktiviteter arrangeret af medlemmer.

Et gratis medlemskab har ingen udløbsdato.

Betalt medlemskab
Du kan vælge mellem forskellige typer af betalt årsmedlemskab: Outsite+ og Outsite X . Du vælger selv det niveau, der passer til dit behov og ønsker om fordele. Du kan opgradere til et højere niveau under perioden, hvor du er medlem. Opgraderingen tæller perioden ud og gælder ikke for 12 måneder mere. Et betalt medlemskab har varighed af 12 måneder regnet fra købsdatoen. Du har en fortrydelsesret på 14 dage fra købsdatoen.

Hvis du har et betalt medlemskab af Outsite, hvor du som led i dette har adgang til at deltage i events, kurser og korte og længerevarende vandreture uden beregning, kan du kun været skrevet op til to aktiviteter ad gangen.

Uanset typen på dit medlemskab kan du ikke gøre krav på deltagelse i et bestemt antal events, kurser og korte og længerevarende vandreture i din 12 måneders medlemsperiode.

Reglerne om ændringer i din deltagelse i aktiviteter, herunder frister for afbestilling, skal overholdes. Du kan maksimalt annullere din deltagelse i tre aktiviteter inden for din 12 måneders medlemsperiode. Herefter kan du ikke tilmelde dig yderligere aktiviteter i perioden. Eventuelle fristoverskridelser tæller med i dette regnskab.

Regler for lån af udstyr

Du kan som X-medlem låne udstyr, når du deltager på Outsites vandreture og kurser. Du kan låne telt, liggeunderlag, rygsæk (til begge køn), kompas og brænder. Låner du grej med tilhørende forbrugsstoffer (f.eks. gas), kan du tilkøbe dette eller selv købe før kurset. 

Vi benytter først-til-mølle princippet. Vi har et pænt udvalg af lånegrej, men ikke et ubegrænset lager. Vi opfordrer derfor til, at du senest 14 dage før aktiviteten kontakter os vedrørende et evt. lån. Ved henvendelse i sidste øjeblik kan vi ikke nå at hente udstyret fra vores grejbank.

Vi har telte til 1-2-3 personer. Afhængig af det aktuelle udlån på 'din' aktivitet kan du opleve, at du skal dele pladsen i telte til flere personer.

Du kan låne udstyr til afprøvning 2-3 gange. Muligheden for at låne udstyr efter dit 2. lån afhænger af, om andre med 'korte låne-anciennitet' end dig også har ønsket at låne udstyr.

Du hæfter i udgangspunktet for alt lånt udstyr. Det lånte skal leveres tilbage i samme stand, som da du modtog det. Ved manglende vedligeholdelse eller ved uforsvarlig behandling af udstyret skal du betale nyt. Ved almindeligt slid eller er du uheldig, betaler Outsite nyt grej.

Du får udleveret det lånte udstyr ved tur- eller kursusstart. Det skal leveres tilbage ved afslutningen på vandreturen eller kurset. Hvis du glemmer det, skal du for egen regning fremsende det til Outsite snarest, da det kan være udlånt ugen efter. Evt. tørring står Outsite for (f.eks. ved våde telte). Rengøring og opvask står du for.

Cookie- og privatlivspolitik

Sådan behandler Outsite dine personoplysninger.

Dataansvar og kontaktoplysninger
Outsite er dataansvarlig og har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Behandling af dine personoplysninger
Når du melder dig ind i Outsite, afgiver du forskellige personoplysninger. Du skal vælge et brugernavn og oplyse dit navn, e-mail og telefonnummer.

Når du tilmelder dig en tur, kursus, event eller andet (herefter aktivitet), skal du typisk oplyse dit brugernavn i Outsite, dit navn, e-mail og telefonnummer.

Outsites formål med at indsamle personoplysningerne er administration og for at kunne være i dialog med de tilmeldte, f.eks. ved afbud i sidste øjeblik. Ifølge lovgivningen kan indsamlingen af personoplysninger derfor ske uden, at du formelt behøver at samtykke til det.

Indsamlingen foretages iht. den såkaldte interesseafvejningsregel (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Der er foretaget en konkret interesseafvejning af på den ene side Outsites legitime interesse i at få og behandle oplysningerne og på den anden side hensynet til dig som medlem eller deltager/tilmeldt.

Samtykke til deling af dine kontaktoplysninger
Outsite.dk er et fællesskab, hvor du og andre med interesse for og lyst til at komme ud i naturen kan være med.

Du opfordres til at afgive dit samtykke til, at Outsite må dele dine kontaktoplysninger med deltagerne i en aktivitet. Et samtykke omfatter den aktivitet, du har tilmeldt dig.

Delingen sker med henblik på, at du og de andre deltagere kan arrangere samkørsel. Dine personoplysninger fra din deltagelse videregives ikke til andre end deltagerne på turen og sælges ikke til tredjemand.

Samtykke til modtagelse af medlemsmails
Når du bliver medlem hos Outsite eller tilmelder dig en aktivitet, accepterer du at modtage e-mails i tilknytning til dit medlemskab og vedrørende aktiviteten f.eks. faktura, pakkelister, turinfo, osv. Du accepterer også, at vi efter din deltagelse kontakter dig om din mening om aktiviteten.

Du accepterer samtidig at modtage nyhedsmails fra Outsite og Danish Outdoor Festival

Samtykke om billeder

Ved tilmelding til en tur opfordres du desuden aktivt til at give dit samtykke til:

  • at Outsite må tage billeder, som du kan være med i.
  • at Outsite må bruge disse billeder på Outsites hjemmeside, Magasinet Outsite, Outsites sociale medier, herunder YouTube, Instagram samt Facebook, Outsites tilknyttede grupper som f.eks. 'For os, der vandrer', 'Vandreture i Danmark (DK)' og andre tilsvarende grupper, i Outsites nyhedsbreve samt i tilsvarende medier hos Outsites samarbejdspartnere.

Formålet med at dele fotos er at inspirere andre til at få lyst til at deltage i Outsites aktiviteter, ture og kurser.

Datoen for dit samtykket registreres automatisk ifm. din tilmelding. Outsite tagger ikke dig og andre deltagende på de billeder, der lægges ud. Outsite er ikke ansvarlig for, hvis andre tagger dig. Du er selv ansvarlig for rækkevidden af deling i henhold til dine valgte privatlivsindstillinger på de sociale medier og apps.

Ved deling af dine billeder i Outsites Facebook-gruppe og andre sociale medier giver du Outsite ret til at bruge optagelserne.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan tilbagekalde dit samtykke, hvorefter delte billeder fjernes fra Outsites hjemmeside og sociale netværkstjenester. Billeder i Outsites udsendte nyhedsbreve og i Outsites samarbejdspartneres eventuelle udgivelser kan ikke fjernes.

Ønsker du at få fjernet billeder, skal du kontakte os skriftligt. Medsend skærmdump til præcisering af det, der ønskes fjernet.

Ret til at blive glemt
Du har ret til at få slettet alle personoplysninger om dig hos Outsite. Det kan ske ved, at du kontakter os skriftligt.

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes i overensstemmelse med formålet med databehandlingen og ikke i længere tid end nødvendigt.

Outsite opbevarer billeder og dine personoplysninger vedrørende ældre kalenderår på turleders egen pc, der selvfølgelig er beskyttet af adgangskode.

Cookies

Allerede når du læser dette, har Google afsat små cookies på din pc. Google bruger dem til at lære mere om, hvad du gør, mens du er på siderne. Vi kan dele dem med vores samarbejdspartnere.

Vi anvender forskellige SoMe-redskaber til at se på de cookies, vi får i forbindelse med dit og andres besøg på vores forskellige medier. Vi bruger disse til at forbedre vores sider og dine oplevelser, når du besøger os.

Hvis du ønsker at være anonym, når du besøger Outsite, skal du surfe privat eller anonymt, så dit besøg (browserhistorik), cookies og websitedata samt de evt. indtastede oplysninger ikke gemmes.

Hvis du ønsker at slette de cookies, du har afsat ved dit besøg her, skal du gøre det i din browser-historik.

Rettet november 2022

Chefredaktør
Jeg er passioneret vandrer og grejnørd. Jeg skriver om vandring og friluftsliv, med mine egne ord og egne øjne. Jeg er til nordisk friluftsliv og elsker at vandre i Danmark, på Skåneleden og i fjeldene i Lapland.