Sikkerhed i fjeldet - Spotten og alternativer

På ture alene i øde fjeldområder, hvor der ikke er mobildækning, har jeg jo af og til gjort mig mine overvejelser omkring sikkerheden, såfremt et alvorligt uheld skulle være ude. Den nye tid har skabt nye muligheder, også hvad dette angår. Spotten er et bud, som kan bruges de fleste steder på landjorden, og som kan skaffes til en overkommelig pris af de fleste. Jeg har nu haft en spot de sidste par år og har gjort mig lidt erfaringer om dens brug.

hvordan virker en spot

Herunder følger en beskrivelse af spottens funktioner, og nederst kommer mine erfaringer og konklusioner på baggrund af konkrete oplevelser.


Hvad er en spot? Beskrivelse.


Spotten er en slags nødkaldeapparat, hvis vigtigste funktion er, at den har en SOS-knap, som man kan trykke på i en nødsituation. Derved sendes et signal ud pr. satellit med angivelse af afsenderens GPS-position. (Der kan ikke formuleres en besked). Signalet modtages af GEOS, der er et verdensomspændende selskab, der har ageret på redningsområdet i en del år og har hovedkontor i Texas i USA. GEOS vil ved modtagelse af nødkald pr. spot kontakte til det lokale redningsselskab i det land, som afsenderen befinder sig i, hvorefter der antages at blive iværksat en redningsaktion. Jeg må dog her påpege, at dette er en antagelse, idet der ikke findes aftaler mellem GEOS og de nationale redningsmyndigheder. 


For at funktionen virker, skal indehaveren af spotten have tilmeldt sig på hjemmesiden www.findmespot.com, hvor spotten og brugeren er registreret med diverse oplysninger, og indehaveren har betalt sit årlige abonnement til tjenesten, hvilket også indebærer en slags forsikring til dækning af en evt. redningsaktion. (Det sidste er dog et tilvalg – og det skal påpeges at abonnementet IKKE er en forsikring i vanlig forstand. Abonnementet dækker nemlig KUN redningsaktioner, der er sat i værk ved brug af spotten). Jeg skal dog påpege, at jeg ikke ved, om GEOS i praksis kommer til at dække afholdte redningsaktioner!!!


Ud over ovennævnte funktion, er det ved hjælp af Spot GPS messenger (spottens nye version anno 2013) muligt, også at sende små standardbeskeder pr. email eller SMS til brugerens pårørende i hjemlandet. Herunder f.eks. en OK-besked eller en anden kort standardbesked, som dog skal være formuleret på ovennævnte hjemmeside, inden afrejsen. Bestemte knapper udløser bestemte beskeder (3 mulige til pårørende). Det er også muligt at lægge GPS-koordinater ind på en side på internettet, så andre derhjemme kan følge vedkommendes rute derude. Beskeder sendt som email vil i øvrigt også indeholde link til et Google-kort, så modtagere kan se, hvorfra beskeden er afsendt.

hvordan virker en spot

På findmespot.com findes et dækningskort, der viser satellitdækningen forskellige steder på jorden. Som nøgleregel er dækningen god over det meste på landjorden; men der er svage områder omkring polerne og på de store oceaner.
Jeg har erhvervet min spot hos Termikshoppen i Vejle (www.termikshoppen.dk) for knap 1400 kr, som det billigste, jeg kunne finde herhjemme. Abonnementet til tjenesten har jeg tegnet på findmespot.com for ca. 700-800 kr, der gælder for et år og også omfatter forsikringen.
Såfremt man ønsker at kunne foretage en track-proces, d.v.s. jævnlige GPS-registreringer (hvert 10. minut) med henblik på at optegne sin rute på et Google-kort på internettet, kræver dette et tillægsabonnement oven i grundabonnementet. Jeg har ikke selv benyttet dette.
Spotten med hylster og batterier vejer i alt 156 g.Erfaringer og konklusioner


En spot har sine mangler i sammenligning med satellittelefonens tovejskommunikation i forhold til at kunne præcisere nødsituationens omfang. Argumentet for spotten kan ligge i økonomien sammenlignet med en satellittelefon.

På baggrund af konkrete erfaringer fra det svenske er jeg nødt til også at påpege, at det er væsentligt at kunne modtage et feed back på, om man rent faktisk kan forvente, at der sættes en aktion i værk og i givet fald, hvor lang tid, man skal påregne, at der går. Svensk Politi er nemlig på grund af dårlige erfaringer med for mange nødkald p.g.a. bagatelproblemer (ikke kun fra spot, men generelt), meget lidt villige til at rykke ud på missioner i felten. Kravet er, at en situation skal være absolut livstruende, før der rykkes ud – med stort eftertryk på LIVSTRUENDE. Et kald fra en spot tages umiddelbart ikke for et regulært nødkald. Holdningen er, at hvis man alligevel har et ærinde i området, kan man da lige ”kigge” forbi. (jvf. diskussioner og beretninger på det svenske friluftsforum, www.utsidan.se

Min egen erfaring har jeg primært fra en Outsite-tur sommeren 2014, hvor en anden deltager på turen havde pådraget sig en skade, og vi derfor benyttede SOS-knappen på min spot. Der kom en helikopter frem 12 timer efter nødkaldet!! – på det tidspunkt var jeg for længst på vej efter hjælp på anden vis!! Efterfølgende har jeg erfaret, at aktionen sandsynligvis kun blev sat i gang, fordi GEOS havde kontaktet min danske familie, som derefter via det danske udenrigsministerium lagde pres på svensk politi, for at de skulle rykke ud. Familien vidste på det tidspunkt ikke, om det var mig eller en anden i gruppen, der var kommet galt af sted! Dette er altså også en side ved spotten. De pårørende kontaktes og foruroliges – måske uden grund! Det skal påpeges, at GEOS var hurtige til at kontakte såvel familien som svensk politi. Dette skete inden for den første halve time efter nødkaldet.

spot i rigtig redningsaktion

Udrykningen gik derimod først i gang, efter at min bror via udenrigsministeriet havde lagt pres på svensk politi – dette skete efter 8-9 timer.
Andre lande end Sverige: Jeg ved ikke, hvordan myndigheder i konkrete andre lande forholder sig til nødkald fra en spot. Men jeg erkender, at det er et problem, at myndighederne ikke kan vide, hvor meget de skal sætte i værk, fordi de jo ikke modtager konkrete informationer.

Teknikken i spotten virker. Dækningen har været til stede, de steder i det nordligste Sverige, hvor jeg har bevæget mig med min spot. Og de afsendte standardbeskeder til pårørende har også været modtaget på de pågældende tidspunkter, hvor de var afsendt. Problemet er envejskommunikation! På baggrund af dette og ovenstående kan jeg desværre ikke på nuværende tidspunkt anbefale spotten som sikkerhed, idet jeg nu opfatter den som falsk tryghed. Og på grund af holdningen fra myndigheder (her konkret i Sverige) må jeg betragte pengene som smidt ud af vinduet.Et muligt alternativ

kunne være en DeLorme Inreach (http://www.inreachdelorme.com/product-info/), med hvilken der kan formuleres beskeder i felten som email eller SMS til de pårørende derhjemme, og der også kan kommunikeres skriftligt med GEOS i Texas, efter at nødkaldet er sendt. Her ser jeg også mulighed for evt. alternativt at kontakte privat helikoptertjeneste og selv lægge ud – sådanne vil gerne rykke ud, for det lever de af! DeLorme Inreach er en anelse dyrere i anskaffelse end spotten, men til gengæld lidt billigere i abonnement. Jeg mangler dog for nuværende konkrete erfaringer med DeLorme Inreach.

Et andet alternativ

Kunne være en lejet satellittelefon. En løsning, som kan være relevant, hvis man er en gruppe, hvor flere personer deles om at betale prisen. Den mulighed har jeg prøvet på en tur i Østgrønland i 2009, hvor telefonen blev lejet for en måned a kr. 2500. (skete hos : http://www.polaris-as.dk/rent/). Apparatet dengang var lidt tungt at bære; men dette er jo et felt, som ganske givet er under udvikling.

Læs også andre artikler om Spotten og andet om sikkerhed

 Spot med på solovandretur  Spot brugt til rigtig redning
 Sikkerhed på vandretur
 findmespot paa solovandretur  spot brug i noeds situation  sikkerhed paa vandretur