Delorme Inreach

Ved færdsel i øde fjeldområder i de nordiske lande, i Grønland eller andre steder i verden, hvor hjælpen kan være langt borte, såfremt uheldet er ude, bør man altid færdes med omtanke. Dette gælder også i den nye tid, hvor der trods alt findes forskellige satellit-kommunikationsmidler, hvormed hjælp kan tilkaldes, og kontakten også kan holdes til civilisationen, selv når man er langt uden for mobilmasternes rækkevidde!

Delorme out

 
Jeg har tidligere haft en spot, som havde en SOS-knap, som man bare kunne trykke på for at sende et nødkald til en instans i Texas, som derefter kontakter nationalt beredskab i det land, man befinder sig i. Teknikken virker. Ulempen er, at spotten er en envejskommunikation og ikke indebærer mulighed for at præcisere problemets karakter og dermed, hvor meget en redningsaktion bør indbefatte. Redningsaktioner langt fra alfarvej er bekostelige. Og da det er let at trykke på SOS-knappen, har dette hos myndigheder i givne lande, f.eks. hos politiet i Sverige, haft den konsekvens, at et kald fra en spot ikke opfattes som et regulært nødkald og derfor ikke pr. automatik udløser en redningsaktion! Det andet problem er, at afsenderen af nødkaldet ikke får et feed back på, om vedkommende kan regne med, at hjælp er på vej!

Spotten er derfor en falsk tryghed, som jeg nu ikke anbefaler ved færdsel i fjeldet!

Se FindMeSpot brugt i rigtig redningssituation: 

Der findes to alternativer, som indebærer tovejskommunikation

  1. Lejet satellittelefon, en mulighed som kan være realistisk, såfremt man er en gruppe og kan deles om udgiften.
  2. Den anden mulighed for en tovejs-kommunikations-løsning er Delorme Inreach, som er økonomisk overskuelig i både anskaffelse og løbende abonnement og forbrug. Med inreachen er det muligt at sende og modtage emails og SMS-beskeder via satellit med sine pårørende. Inreachen har lige som spotten en SOS-knap, der kan bruges i en nødsituation. Men ved aktivering af inreachens SOS-knap vil der opstå en korrespondance, hvor brugeren vil være i stand til at formulere, hvad situationen drejer sig om. Og der vil komme en reaktion den modsatte vej.

    Delorme Inreach benytter Irridium satellitnetværket, som dækker stort set over alt på jorden med undtagelse af nogle mindre områder omkring polerne.

Her kan du læse mere om begge muligheder, især meget mere om Delorme Inreach: http://jensesvandringer.dk/artikler/fjeld-sikkerhed.html.