Blankvåben mv.

Det kræver som udgangspunkt tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende knive eller skarpe og spidse våben, med en klingelængde på over 12 cm. Der findes to former for tilladelse, nemlig bæretilladelse og samler-tilladelse.

 Knivloven

Loven om knive 

Samlertilladelse - ansøg digitalt
Tilladelse kan gives til personer, der godtgør at være samlere eller til dekorativt formål.

Bæretilladelse - ansøg digitalt
Tilladelse kan gives til personer, der i foreningsregi skal bære og eventuelt anvende blankvåben, som eksempelvis logebrug og kampsport. Med ansøgning skal indsendes dokumentation for medlemskab og vedtægter fra forening.

Tilladelse kan gives til ansatte i forsvaret og hjemmeværnet, der skal bære våben ved private arrangementer som fx. bryllup. Blankvåben skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Hvad koster det?
Våbentilladelserne er afgiftsfrie.

Er du fritaget for brug af den digitale selvbetjening?

Blankvåben der ikke kræver tilladelse
Nogle knive og dolke med klingelængde over 12 cm kan besiddes og anvendes uden tilladelse, såfremt de tjener et anerkendelsesværdigt formål som:

 • Jagt
 • Lystfiskeri
 • Sportsudøvelse
 • Erhverv
 • Husholdningsbrug
 • Eller andet lignende anerkendelsesværdigt formål

Det er et krav, at kniven eller dolken er udformet til formålet.

Hvis kniven eller dolken skal anvendes andre steder end i hjemmet, er det tilladt at transportere den fra stedet, hvis det er til ovennævnte anerkendelsesværdige formål. Kniven skal transporteres forsvarligt og kun i forbindelse med det anerkendelsesværdige formål.

Blankvåben mv. som kræver tilladelse
Der findes våben, der som udgangspunkt er ulovlige, og som politiet kun i ganske særlige tilfælde giver tilladelse til:

 • Knive beregnet til stød
 • Springknive og springstiletter
 • Faldknive og faldstiletter
 • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af hånd (butterflyknive)
 • Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, således de kan trækkes med én hånd.
 • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser mm.
 • Våben der fremtræder som en anden genstand, som f.eks. kårdestokke.
 • Slag- og stødvåben som fx knojern, totenschlægere og gummiknipler.
 • Slagvåben må dog gerne bruges til jagt og lystfiskeri uden tilladelse, hvis de er udformet hertil.
 • Spraydåser, patroner og ampuller samt lignende genstande, der er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende.

Blankvåben på offentlige steder mv.
Det er forbudt at medtage knive og blankvåben på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende.

Der er dog følgende undtagelse:
Hvis medtagelsen af knive og blankvåben sker som led i erhvervsudøvelse, eller til brug ved jagt, lystfiskeri, eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Klingelængde
Ifølge retspraksis måles våbnets klingelængde fra skæftet til klingespids, således man medregner et eventuelt krummende, uslebet stykke af bladet til klinge, idet sådan et stykke ved knivens anvendelse som stikvåben fungerer som en del af klingen.

Læs mere om knivloven

Senest opdateret: 11. oktober 2016