Hvis du hører til dem, der gerne vil vide en masse om de steder, du er på tur i, er hjemmesiden Fredninger.dk en fantastisk kilde til inspiration. Så enkelt kan siges.

boganmeldelse fredede omraader i danmark

Der ligger så mange informationer gemt på "det dersens" internet, at man let bliver så optaget, at man aldrig når at komme ud. - Hvem kender ikke det? Ved et tilfælde (schyyy) opdagede jeg selv her medio marts 2018, at Danmarks Naturfredningsforening har digitaliseret deres fremragende opslagsværk "Fredede områder og statsskove". De oprindelige to bind er fra 1988, altså fra før Internettet. Bindene med det tilhørende oversigtskort har ikke desto mindre været en værdifuld kilde til viden, når jeg har søgt information om de steder, jeg skulle på tur i.

Det er klart, at visse oplysninger forældes hen ad langs, og noget må jo ske over en 30 årig periode, men "come on" har jeg tænkt, - der er jo tale om fredede områder, og de kan jo ikke ændre sig særligt meget - heller ikke omtalen af dem. Så derfor har bindene fulgt mig gennem årene og har til med overlevet både en række flytninger og den bogglade hund Luffe.

Når jeg nu ser hjemmesiden www.fredninger.dk, der så dagens lys i 2015, må jeg blankt erkende, at det er noget af en AHA oplevelse... Der er tale om en kæmpe udvikling siden datidens monokrome layout... (kortpartier med fredede områder er dog grønne).

app fredninger i danmark

Indgangen er et danmarkskort, hvor fredede områder er indlagt som et lag med grønne felter oven på openstreetkortet. Faktisk ligesom i den tidligere, analoge papirudgave. Der er også mulighed for at søge på kommuner og konkrete steder. Skærmdialogen fungerer godt. Når man har fundet et konkret sted, får man en introduktion til området, en omtale af landskabet, plante- og dyrelivet, de kulturhistoriske sider, ture og seværdigheder i området, og selvfølgelig er der også mulighed for at søge info om selve fredningen. Sjovt nok kommer det ikke som det første, så min tanke er, at er man i tvivl om vejen, findes der også en vejbeskrivelse. Selvfølgelig, tænker jeg næsten efter at fundet de mange andre oplysninger. Søger man yderligere oplysninger, er der søreme også links til lokale og statslige foldere, herunder også til foldere fra de tidligere amter. Fantastisk at de fortsat er tilgængelige.

Nu der det jo sådan, at ikke alle har tid til at forberede sig hjemmefra foran pc'en. Hjemmesiden er selvfølgelig også indrettet på en "to-go" måde, så man kan hente alle informationer, når man står derude i det grønne og gerne vil vide mere om området. Også her er dialogen forbilledlig. Prøv det selv. Det er altså en oplevelse i sig selv.

Skulle jeg pege på et enkelt lille område, hvor siden kunne være bedre, er det, at grønne farve i fredningsmarkeringerne på hjemmesiden er i et så "tykt" lag, at man ikke rigtigt kan se gennem laget ned til de underliggende stier. Men PYT. Dette lille punkt overskygger på ingen måde billedet af en redskab, der virker. Cadeau til DN og Aage V Jensens Naturfond.

App-indgang

Når nu disse to sværvægteren har fundet sammen, kunne det jo være, at der også var udviklet en app. Ikke fordi hjemmesiden efterlader et behov for det, men.... Og JO, det er der søreme. Søger man på fredninger i App-store, kommer der et forslag til app'en Naturguide, der bærer Danmarks Naturfredningsforenings logo. I den er fredningsoplysningerne integreret under fanen Unik natur. Voila. Smart med genbrug på den måde.

danmarks naturfredningsforening app