Gå nye veje – Stop skilteskoven

Alle skal have mulighed for at opleve naturen, og derfor er det vigtigt, at der er gode adgangsmuligheder til naturen overalt i landet. Der er desværre mange skræmmeskilte i naturen. Derfor igangsætter Friluftsrådet en kampagne, der sætter fokus på dem. Outsite.dk bakker op bag Friluftsrådets kampagne.

 COLOURBOX33477092 1200px

Outsite bakker op

Outsite har tidligere samarbejdet med Friluftsrådet om oplysningskampagnen 'Oplev mere - brug naturen'. Intet er mere naturligt for Outsite end at bakke os bag Friluftsrådets aktuelle kampagne 'Gå nye veje – Stop skilteskoven'. Den nye kampagne, der ser dagens lys her i oktober 2021, sætter fokus på de udfordringer, vi alle møder på tur, når vi ser et skilt, hvor det klart og tydeligt står, at vi ikke må gå videre.

Der er skønsmæssigt op mellem 70.000 og 80.000 barrierer i den danske natur. Er det ikke vildt - og så lyder vurderingen endda samtidig på, at 22 procent af dem er ulovlige. To ud af tre barrierer ved vores kyster er ulovlige skræmmeskilte. På land er tallet 22%, altså hver femte.Kampagneillustration transparent lag 1200px

Vi danskere er aktive i naturen som aldrig før. Både dag og nat. Vi cykler, går, rider, ror kajak, bader og bruger naturen til alt fra motion og mental ro til samvær med familie og venner. Vi overnatter også mere under stjernerne. En tendens, som er steget i forbindelse med Coronakrisen – 40 procent af os har ifølge en undersøgelse brugt naturen mere i 2020-21 end tidligere, og 9 ud 10 vil fortsætte med det. Der er en meget stor værdi for samfundet i, at vi alle kommer ud i naturen, både for den fysiske og psykiske sundhed og for livskvaliteten. Desværre er den adgangslovgivning, som regulerer, hvor vi må gå, cykle, ride, overnatte og i det hele taget være i naturen, meget kompliceret. Mange kender ikke reglerne, hverken (især nye) naturbrugere, lodsejere eller kommunerne, som skal håndhæve dem.

Det skal være lettere at kende reglerne

Outsite bakker kampagnen op på forskellig vis. Det gør vi bl.a. ved at dele en række kampagneopslag i Outsites facebook-grupper 'For os, der vandrer' og 'Vandreture i DK'. Her vil vi opfordre de i alt cirka 128.000 medlemmer til at registrere de oplevede barrierer, som de måtte møde ude i naturen. Vi gør det også ved her på Outsite at ajourføre vores egen vejledning om adgangsregler til naturen. Det er oplagt nu, hvor vi har mulighed for at skele til Friluftsrådets opdaterede regelsamling.

Bak selv op. Registrer selv de barrierer, du møder

Læs mere om, hvordan du kan bidrage til rydde op i skileskoven.

Guide Nye Veje infografik

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Gitte Holtze har skrevet en artikel om Friluftsrådets kampagne.

Redaktør
Friluftsliv som jeg elsker det: Det er bare at være derude, at nyde livet, at lytte, at mærke lugtene, at søge roen, at hygge mig med andre, at se ind i bålet, at holde hånd med min kæreste, at mærke lugten af kaffe og bacon. For mig som redaktør og vandretursarrangør er det at inspirere andre til at komme ud så givende og sjovt.