Tony Petersen
Gearliste med alt grej samt pakkeliste til kanotur Gearliste med alt mit grej med vægtangivelse. Min pakkeliste til kanotur er også med.