Lovgivning i Norden

Sverige Norge on

 

Regler for friluftsliv i Sverige og Norge

I vore nabolande Sverige og Norge er reglerne noget mere lempelige end de er i Danmark. Det kan skyldes, at landene er meget større end Danmark og derudover har et langt mindre befolkningstal pr kvadratkilometer land end Danmark.

Derudover har både Sverige og Norge store skovområder og store områder, der er udyrkede.

 

Sverige

Allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

I Sverige må du stort set gå, cykle og padle overalt. Man skal tage hensyn til dyr og mennesker. Hvis man cycler udenfor stierne skal man passe på beplantningen.

Man må overnatte i skov, på udyrket mark og på stranden. Man må telte med 1-3 telte et døgn I en skov eller udyrket mark. Det må ikke være tæt på beboelse. Hvis man vil ligge tæt på beboelse skal man have lov af ejeren.
Hvis man er en gruppe afsted skal man have lov af ejeren først.

Man må tænde bål hvis der ikke er risiko for brand eller det er tørt og ikke regnet meget.

Du må gerne indsamle spiselige planter/svampe osv. Der star ikke begrænsninger på mængde, men altså.. hvor meget skal man lige bruge.

Som alle andre steder skal du rydde pænt op efter dig og ikke efterlade affald.

Ellers gælder regler på stedet (hvis du f.eks opholder dig I nationalpark osv. Er der andre gældende regler end ovenstående).

Se mere om Allemansrätt her...

Norge

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og på disse sidene har vi samlet informasjon om hva du bør vite om den.

Se mere om Allemandsretten her...