Shelterundersøgelse 2022. Sådan gjorde vi

Outsite har fra Naturstyrelsen fået indsigt i alle dine og mine bookninger af sheltere, telt- og lejrpladser i 2016-21. Vi har modtaget over 89.000 data fra Udinaturen.dk. Talgrundlaget er altså det samme, som ligger bag Naturstyrelsens årlige pressemeddelelser om ’Så mange sov under stjernerne’.

Vi anmodede første gang i 2021 om aktindsigt i datagrundlaget 2016-20. Det fik vi og brugte nogen tid på at se på tallene. Vi havde en række punkter, der undrede os. Da vi i februar 2022 fik data for 2021, og da de var struktureret på samme måde, valgte vi at gå videre med analyserne, som vi nu deler over flere artikler.

Indtastningerne fra den enkelte bruger har betydning for, hvordan vi kan bruge tallene. Det gælder f.eks. formålet med en bookning. Ifølge Naturstyrelsen er tallene udtryk for omfanget af overnatninger, men vores analyse viser, at disse tal dækker over alt lige fra dagsarrangementer, madpakketure, hundetræning og månedligt tilbagevendende rollespilsarrangementer i Hareskovene nord for København, hvor der hver gang bookes præcis 200 deltagere på tre lokaliteter. Om det er de samme 200, ved vi ikke, men arrangementerne tæller for 600 personbookninger.

Vi har frasorteret 288 bookninger med 3.779 forventede deltagere. De fremstår i Naturstyrelsens 2021-tal som ’slettet i UIN’, altså Udinaturen. Der er tale om to lokaliteter, nemlig Bakkely Skov lejrplads, Vemmelev og Folehave, Skovbasen ved Deputatsvang, Rungsted.

Vi bruger i vores talmateriale kun de bookninger, hvor starttidspunkt ligger den ene dag og sluttidspunktet dagen efter. Det er i vores øjne det mest reelle udtryk for en overnatning. Selv om en bookning går over flere nætter, tæller den i Naturstyrelsens opgørelser for én.

Styrelsen lader dog bookninger over nytåret tælle med begge år. Det kan vi se på bookingreferencen. Altså tæller en bookning med flere overnatninger fra den 30. eller 31. december og ind i det nye år til den 2. januar med begge år.

Vi bruger her de tal, som vi, du og jeg, har indtastet om det forventede antal deltagere. Selv om tallet oftest anslås skønsmæssigt, bruger vi det som det eneste tilgængelige tal. I og med, at vi bruger det forventede antal, slipper vi uden om evt. ikke deltagende på grund af f.eks. dårligt vejr.

Vi kan have en antagelse om, at antal forventede deltagere vil være for optimistisk. Det kan skyldes et ønske fra en bruger om at have stedet for sig selv. Erfaringsmæssigt er der også frafald fra bookning til gennemførelse, så det reelle antal overnattende er mindre.

I uddatamaterialet, altså excel-regnearkene fra Naturstyrelsen, er navnet på enkelte lokaliteter ændret en smule fra år til år. Vi antager, at det er sket i forbindelse med skift af stedets tilhørsforhold i Naturstyrelsens geografiske organisation fra et område til et andet. Da det enkelte sted har et unikt id, har det været muligt at rette op på navnene, så stederne er sammenlignelige på tværs af år.

Shelterundersøgelse 2022 - artikler

Redaktør
Friluftsliv som jeg elsker det: Det er bare at være derude, at nyde livet, at lytte, at mærke lugtene, at søge roen, at hygge mig med andre, at se ind i bålet, at holde hånd med min kæreste, at mærke lugten af kaffe og bacon. For mig som redaktør og vandretursarrangør er det at inspirere andre til at komme ud så givende og sjovt.