Regler for færdsel i naturen

Vi må meget mere i den danske natur, end vi ved. Derfor er det også spændende, da Outsite møder Friluftsrådet, til en snak om regler for færdsel i naturen. Der er forskel på hvad du må, alt efter om du er i skoven eller på stranden, om det er privat grund eller offentlig. Bliv klogere og få mere ud af din næste tur.

regler for overnatning faerdsel og baal i naturen

Se videon om regler for færdsel, overnatning og bål i naturen:

 

Vi må meget mere i den danske natur, end vi ved. Derfor er det også spændende, da Outsite møder Friluftsrådet, til en snak om regler for færdsel i naturen. Der er forskel på hvad du må, alt efter om du er i skoven eller på stranden, om det er privat grund eller offentlig. Bliv klogere og få mere ud af din næste tur.

regler for overnatning faerdsel og baal i naturen

Se videon om regler for færdsel, overnatning og bål i naturen:

 

Offentlig skov

Regler for færdsel i offentlig skov, kan koges ned til, at vi har mange muligheder i den danske natur. Der mangler ikke meget (men dog en stor forskel) for, at friluftslivet i Danmark, ryger op på et højt plan.

Vandring

I offentlige skove må du:

- Færdes til fod over alt (undt i indhegnede områder). Gå gerne ud i skovbunden.
- Overnatte primitivt under åben himmel, under regnslag eller i hængekøje (uden tarp), de steder der ikke er indhegnet.
- Bruge Trangia i alle skove med fri teltning - også uden for bålpladser.
- Overnatte i telt og under tarp i friteltningsskove eller på lejrpladser.
- Lave bål og bruge kogegrej på bålpladser.
- Færdes hele døgnet rundt.
- Sanke til privat forbrug (ca. en plastikpose) de steder der ikke er indhegnet.

Du kan derfor lave din helt egen vandretur i offentlige skove og endda bevæge dig ud i terrænet. Du må også godt overnatte primitivt, men hvis du vil benytte telt og tarp, skal du i en friteltningsskov eller på en lejrplads med teltning. Du må gerne sanke brænde til bålet, men husk at bål kun må ske på bålpladser. Du må altså ikke tænde bål i skovbunden.

lov for overnatning baal og faerdsel i offentlige og naturstyrelsens skove

Vær opmærksom på:

- at der skal være 50 meter til bebyggelse, hvis du telter i friteltningsskove
- at det på nogle overnatningspladser ikke er tilladt at bruge telt eller tarp.

Spørg

Du er altid velkommen til at kontakte Skovrideren i Naturstyrelsens skove. Hvis du f.eks. ønsker at bruge en tarp i en skov, uden fri teltning, så kan du måske få et ja ved henvendelse.

Cykling

Foruden ovenstående regler må du:

- Cykle på veje og stier

Vær opmærksom på skiltning. Du må ikke cykle i skovbunden væk fra veje og stier.

Privat skov

Regler for færdsel i private skove, er noget mere kringlede, men hvis du kender reglerne, giver det alligevel mulighed for oplevelser i private skove.

Vandring

I privat skove må du:

- Færdes til fod på veje og stier
- Færdes fra 6 til solnedgang
- Sanke til privat forbrug (ca. en plastikpose) af ting du kan nå fra vejen og stien.

Du må altså gerne vandrer i en privat skov, men her skal du holde dig til veje og stier. Du må ikke overnatte eller lave bål på nogen måde og sankning må kun ske fra vejen og stien.

lov om baal i private skove

Spørg

Vær opmærksom på at du gerne må spørge om lov til andre aktiviteter (f.eks. overnatning og bål). Hvis ejeren af skoven giver dig lov, så må du jo gerne. Det kan være svært at finde ejeren, men du kan prøve på: www.arealinfo.dk eller www.boligejer.dk 

Cykling

Foruden ovenstående regler må du:

- Cykle på veje og stier.

Vær opmærksom på at ejer gerne må begrænse færdsel på cykel, hvis en sti f.eks. er i dårlig stand eller direkte farlig. Ejeren må også lukke skoven, hvis den er under 5 hektar, hvis der foregår jagt eller omfattende skovarbejde.

Privat og offentligt

Jagt

Hvis der foregår jagt, må der gerne afspærres i den del af skoven, hvor der foregår jagt, i det tidsrum jagten foregår. Ejer må gerne lukke hele skoven, hvis jagten er så stor, at den fylder hele skoven. Ejer må ikke lukke hele skoven af, med mindre skoven er under 5 hektar.

Organiseret aktivitet

Hvis du arrangerer en vandretur, som du slår op på Outsite, Facebook eller lign. og antallet overstiger 30 personer, skal du søge om tilladelse. For vandrer, spejder osv. gælder det 50 personer. I Naturstyrelsens skove er organiserede aktiviteter tilladte. Du skal kun søge om særlig tilladelse, hvis aktiviteter på en eller anden måde påvirker den almindelige skovgæsts oplevelse i skoven, skovens dyr og planter eller skovdriften. Det gælder f.eks. aktiviteter som støjer eller som skal afmærkes f.eks. et cykel- og orienteringsløb eller hundetræning. Offentlige arrangementer der ikke kræver ejerens tilladelse skal anmeldes til ejeren mindst 14 dage før arrangementet finder sted.

Kommercielle aktiviteter og sportsarrangementer

Du skal altid spørge ejer om lov, hvis du ønsker at lave kommercielle aktiviteter eller sportsarrangementer.

Strand

På stranden er reglerne noget mere simple. Du må stort set færdes på alle strande i Danmark, men husk at der er enkelte haver og virksomheder, der er anlagt før 1916. Disse er måske indhegnet og her skal du udenom og evt. helt ud i vandet. Som tommelfingerregel, må du færdes på sand og sten. Hvis området har karakter af have, så skal du udenom.

Du må gerne overnatte primitivt (under åben himmel, under tarp spændt fra kano eller kajak og hængekøje) og du må gerne tænde bål i sandet (ikke i bevoksede områder). Husk dog, at tjekke, om der er eventuelle lokale forbud, inden du tænder bål. Og husk også, at overnatning, bål og andre former for ophold er tilladt på privatejede strande, hvis der er mere end 50 meter til beboelse.

loven for skiltning

Skiltning

Det kan måske være svært at tolke et skilt og vi er som danskere meget tro mod skilte. Hovedreglen er, at man skal rette sig efter ejerens anvisninger.

Privat

Et skilt hvor der står privat, hentyder til ejerforhold. Det har intet med færdsel at gøre. Hvis du støder på et skilt hvor der står "Privat" må du derfor gerne fortsætte. Hvis der i øvrigt er offentlig adgang.

Adgang forbudt

Hvis du møder et skilt, hvor der stå "Adgang forbudt", må ikke ikke fortsætte. Skiltet hentyder til at færdsel er forbudt.

Adgang forbudt for uvedkommende

Ordet "Adgang forbudt" reagerer de fleste af os på og vil herefter ikke fortsætte, men dette kan være forkert. Hvis du står på en privat vej, privat strand eller i en privat skov, må du gerne fortsætte, for her er du vedkommende (hvis der er offentlig adgang).

I tvivl

Hvis du er i tvivl, så overhold skiltet. Hvis du mener at skiltet er ulovligt opsat, så overhold skiltet og kontakt kommunen. De kan vurderer om der er tale om et ulovligt opsat skilt.

Du kan læse en rigtig god artikel om skiltning, på Friluftsrådets hjemmeside: https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/nyhed/fem-facts-om-skiltning-naturen

Mere info

Ovenstående er en nedkogt version af regler, for at gøre det simpelt. Men som altid, er det ikke så simpelt, når vi taler regler. Der er f,eks fortolkninger o.s.v. Hvis du ønsker mere info, har Louise (fra videoen) skrevet en god artikel, som du kan læse på Friluftsrådets hjemmeside: https://friluftsraadet.dk/nyheder/pressemeddelelse/vi-gar-glip-naturoplevelser 

Når du er derude

Hvis du er i tvivl hjemme eller ude, så kan du bruge hjemmesiden http://www.oplevmere.nu/ hvor du kan se reglerne.

Ved du så det hele?

Du kan tage en test og se om du ved det hele: https://www.qzzr.com/c/quiz/455559/quiz-om-regler-i-naturen

Chefredaktør
Jeg er passioneret vandrer og grejnørd. Jeg skriver om vandring og friluftsliv, med mine egne ord og egne øjne. Jeg er til nordisk friluftsliv og elsker at vandre i Danmark, på Skåneleden og i fjeldene i Lapland.