Vandreture i Silkeborg

Det midtjyske søhøjland ved Silkeborg er et slaraffenland med udstrakt natur for den naturglade vandrer. Dette er en af grundene til, at jeg omkring år 2000 valgte at bosætte mig her. Variationen af forskellige naturtyper er også stor!

vandreture ved silkeborg

Vandreture i Søhøjlandet

Silkeborgegnen er nok især kendt for den lange række af søer mellem Silkeborg og Ry, hvor man kan sejle med Hjejlebådene til Himmelbjerget og måske også lidt for de store frodige løvskove omkring søerne. Her ophører kendskabet nok for mange. Jeg vil forsøge at udbedre dette lidt.

Der er flere steder, som vil hævde at have Danmarks største samlede skovareal. Silkeborgskovene er nok i hvert fald i betragtning, mest fordi der er ubrudt skov hele vejen mellem Silkeborg og Ry langs sydsiden af søerne – og også det meste af vejen på nordsiden. Men dertil kommer de fortsatte skovstrækninger efter Ry i sydvestlig retning gennem Ry Sønderskov, Addit, Løndal og Velling Skove samt Snabegård og Store Hjøllund Plantager og til sidst den store Gludsted Plantage (som alene hører til Danmarks største!).

Ud over skovarealerne er der især omkring Vrads og Sepstrup nogle ret store åbne hedearealer.

Terrænet spænder geologisk fra nogle Danmarks mest kuperede morænelandskaber og dybe ådale, især mod øst, til mod vest at tone ud i fladere hedesletter. Det tør være overflødigt at nævne, at flere af Danmarks højeste punkter findes i området. Himmelbjerget er mest kendt, men slet ikke den højeste.

kort over vandreture i silkeborg

Vedr. ådale: Foruden Gudenådalen med perlerækken af søer skal nævnes den imponerende Salten Ådal og den næsten lige så imponerende Funder Ådal. Måske skal også lige nævnes Dybdalen, der adskiller Silkeborg Vesterskov fra Rustrup Skov.

Især skovene på strækningen mellem Silkeborg og Ry er præget af stor frodighed og rummer nogle af Danmarks højeste træer, der er op til over 50 m høje. Dette gælder såvel bøge som de indførte douglasgraner, der stammer fra Nordamerika, men efterhånden har en del udbredelse her.

Der er i de bakkede skovområder en del kildevæld, hvor det fint går an at drikke af vandet. Man skal dog vide, hvor det går an. Ligeledes rummer Søhøjlandet i hvert fald 3, måske 4 af Danmarks reneste søer.

Supplerende:
Dette var starten på indledningen til mine sider om Det midtjyske Søhøjland. Af afmærkede vandreruter i området findes Århus-Silkeborg Vandrerute, Himmelbjergruten og Hærvejen foruden de gamle banestier Horsens-Silkeborg og Funder-Ejstrup Natursti (også kaldet Den skæve Bane). Derudover har jeg selv en del alternative ruteforslag, som kan kombineres på forskellig måde. Ruteforslagene fremgår dels af 4 sider tekst om de forskellige dele af Søhøjlandet, hver med sit tilknyttede fotoalbum og dels af mine Søhøjlandskort 1, 2, 3 og 4, som gerne skulle skabe det større overblik. Her er mine ruteforslag tegnet ind tillige med de etablerede ruter. Zoomer man ind på kortene, er disse gode at studere i planlægningsfasen på PC’en. Kortene er lidt for omfattende til at være printegnede, så her man zoome ind og lave nogle skærmprint i  henhold til instrukser på siden.

(Kortene er uploadet og redigeret i overensstemmelse med Geodatastyrelsens regler).

Læs meget mere om Søhøjlandet her http://jensesvandringer.dk/ture-i-danmark/midtjyske-s-h-jland/index.html. Samlet er dette en omfattende vandreguide til Søhøjlandet.

Vandring i Danmark

Vandring i Danmark er godt og dejligt og de danske vandreruter bliver bedre og flere. Vandreture i Danmark tager dig gennem fantastiske landskaber, dale og fjorde, til smukke skove og strande. Du kan vandrer på lange vandreruter eller tage weekendvandreture og dagsvandreture. 

Hvor er det godt at tage på vandreture i Danmark?

Det er godt at tage på vandretur i Danmark, og du skal besøge hele landet. Fra vandreture i Jylland over fyn til gode vandremuligheder på Sjælland. Oplev vandring på den jyske heden, Møns Klint eller ved Silkeborgsøerne, hvor du kan spenderer en hel weekend med vandring, eller find de kortere dagsvandreture eller gåture, som f.eks. Syvårssøerne.

De 10 flotteste vandreture i Danmark

Disse 10 vandreruter er de flotteste vandreture i Danmark:

Hvornår er det godt at vandrer i Danmark?

Det er godt at tage på vandreture i Danmark hele året. Om sommeren er Danmark skøn, med rige muligheder for vandring. I ydersæsonerne skal du være opmærksom på vand på ruterne, hvor f.eks. Gudenåstien eller Kyst til kyst kan være oversvømmet visse steder. Søg derfor information om vandreruterne før du begiver dig afsted.

Hvordan kommer man i gang med vandring i Danmark?

Kom i gang med vandreture i Danmark ved, at besøge dine lokale vandreruter. Det kan til at starte med, være en lille lokal rundtur, og så kan du langsomt bevæge dig ud, på større og længere vandreruter i hele Danmark.

Tag med på vandreture i Danmark

Kom med ud på vandreture i Danmark. Vi har guidede vandreture, hvor vi vandrer sammen og tager overnatning i telt eller shelters.